aandachtspunten verkeer dampoort

03 februari 2020door Klara J.

- auto, gemotoriseerd vervoer, fiets, step, te voet, rolstoel, scates, scateboard, .... allemaal gelijkwaardig

- aandacht voor kinderen, ouderen, mensen met beperking, ...

- woonzone = fietszone

- 1-richtingsverkeer voor auto's in woonzones

- H. Hartplein: ontmoetings- en speelplein - auto's schuiven naar de zijkant

- meer groen in straten en pleintjes: bomen, geveltuintjes, over straat,...

- A.Baeyensstraat bus en fietsstraat in 2 richtingen + 1-richtingsverkeer voor auto's - mag een stuk groener

- goed gekozen in en uit straten om doorgaand en sluipverkeer te ontkrachten