alternatief globaal scenario

30 januari 2020door S G G.

Graag ook een scenario voor de hele wijk louter vanuit de expertise van de opdrachthouders

Een bevraging van de inwoners is nuttig om als expert de voeling te krijgen met de wijk. De reacties die hieruit voortkomen, zullen echter steeds hun oorsprong hebben vanuit eigenbelang of individualisme (of collectief individualisme).

Om te komen tot een verbeterd alternatief voor de gehele wijk, hoop ik dat er ook een scenario wordt opgebouwd louter vanuit de expertise van het studiebureau belast met de opdracht en de projectleidende stedelijke diensten (zonder politieke inmenging).

Hierbij is het gewenst onmiddellijk ook een haalbaar handhavingskader te koppelen aan de keuzes die gemaakt worden.

Veel succes.