Antwerpsesteenweg hoek Engelbert Van Arenbergstraat

17 januari 2020door Julie V.

Deel Engelbert Van Arenbergstraat 1 richting maken + Dampoort leefbaarder maken +Bewonersplaatsen+ Ondergrondseparking+aangename pleinen

Er gebeuren veel ongelukken of bijna aanrijdingen op de hoek van de Engelbert Van Arenbergstraat en de Antwerpsesteenweg tussen auto's en fietsers of brommers. Engelbert Van Arenbergstraat tussen de Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan éénrichting maken of plaatselijk verkeer? 

Bewonersparkeerplaatsen voorzien in de buurt aangezien er vaak geen parking is op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de apotheker en meubelwinkel en de interims en waarschijnlijk ook in andere buurten. Het verkeer van buitenaf meer concentreren in ondergrondse of bovengrondse parkings zodat de buurtbewoners kunnen parkeren dichtbij huis en een leefbaardere buurt krijgen. Voor bijvoorbeeld aannemers en verplegers kan het stad een regeling treffen qua parkeren zodat mensen die in de buurt moeten zijn voor hun job ook toegang hebben tot de wijk.

De fietspaden niet voor de parkeerplaatsen van auto's plaatsen. Zorgt voor frustraties bij fietsers en parkerende auto's. Je hebt als bestuurder geen andere keus dan eerst op het fietspad te gaan staan waarna je kan parkeren.

Zone 30 op de Antwerpsesteenweg aangezien hier veel fietsers en voetgangers passeren die van en naar het centrum gaan/komen en auto's vaak meer dan 50 rijden. Auto's stoppen vaak niet als je op het zebrapad wilt oversteken... Eventueel meer verkeerslichten plaatsen op oversteekplaatsen in het begin van de Antwerpsesteenweg?

Overal rond Dampoort meer fietsparking en meer groen of bankjes/speeltuinen? Plaatsen waar buurtbewoners kunnen samen komen in plaats van de overheersende auto (waar veel mensen parkeren die van buiten Gent komen). Zoals ik al zei genoeg parkeerplaatsen voorzien voor buurtbewoners. De bruggen van de spoorwegen schilderen of met mooie graffiti kunstwerken laten beschilderen? 

Ter hoogte van de Carrefour aan de Pilorijnstraat sturcturele aanpassingen maken of oplossingen zoeken zodat het een aangenaam plein wordt. Eventueel een ondergrondse parking aan de voorkant van Gent-Dampoort station (i.p.v de lange bovengrondse parking voor auto's waar iets veel aangenamer kan gemaakt worden) of onder het plein aan de Pilorijnstraat maken zodat er iets anders dan parkeerplaats kan komen? Een ondergrondse parking aan de weba en decathlon is ook een optie zodat een groter deel van het verkeer van buiten Gent daar terecht kan en met een toekomstige tramlijn verder de stad in kan? Extra tramlijnen rondom Dampoort (waar er al eventjes voor geopperd wordt) zou een vooruitgang zijn. Meer inzetten op openbaar vervoer voor Gentenaars die van en naar de stad willen en daarnaast aan de rand van de stad voor mensen die van buitenaf vlot de stad in willen en hun auto's niet meer in onze wijken moeten parkeren door een goed alternatief. De gratis busjes die rijden van de P&R naar het centrum zijn al een goede aanzet maar dit vangt te weinig op. 'S nachts meer nachtbussen-treinen?

Ik vind dat Amsterdam vaak goeie wijkmobiliteitsplannen heeft, misschien een idee om eens over de grens eens te kijken?