Dampoortwijk compleet verzadigd

27 november 2019door Thomas V.

Ik heb het gevoel dat we hier een vrij éénzijdig weergave krijgen van de bewoners.
Hierbij de andere zijde van het verhaal.

Beste,

Zelf wonen wij in de Biekorfstraat. Het belangrijkst euvel dat wij ervaren op vlak van mobiliteit, zijn de parkeermoeilijkheden. Ook de meeste mensen die we erover aanspreken delen onze frustratie. Ook werk ik als vrijwilliger nauw samen met ondernemers van andere origine. Dit geeft me een andere kijk op de zaken.

Ik heb oprecht begrip voor de transitie die we moeten maken op vlak van duurzame mobiliteit. Op een niveau met impact (werkgevers, bedrijfsmobiliteit) zijn we hier op verschillende vlakken verschil aan het maken, zo ben ik nauw betrokken bij de opzet van het nieuwe fietsleasingsysteem voor werknemers.

Maar als bewoner wordt het voor mij onleefbaar. Ik ben als kleine zelfstandige volledig afhankelijk van mijn wagen. Zoals de meesten weten gebruiken wij onze Vespa of fiets voor zo goed als alle verplaatsingen binnen de binnenring. Ook mijn professionele. Deze zijn echter in de minderheid.

Rondom mij zie ik vooral kleine zelfstandigen uit de bouw (we moeten echt een oplossing vinden voor die bestelwagens, en ik begrijp dat dit hun broodwinning is), arbeiders die shiften doen in de haven of op moeilijk bereikbare plaatsen, en uiteraard een deel mensen die in de binnenstad werken.

Ik heb het gevoel dat we hier vooral een spreekbuis creëren voor die laatste groep, ook al omwille van het medium.
Om een goede basis te leggen, zou de belangrijkste eerste stap voor mij zijn om eerst eens de beroepsbevolking in kaart te brengen, en de daarmee gepaarde noodzaken op vlak van mobiliteit.
Zonder deze analyse blijft het gewoon gokken, of in het wilde weg ideologische beslissingen nemen.

Mijn oprechte bezorgdheid is hoe we toekomstgericht, maar rekening houdend met mensen hun huidige broodwinning, een antwoord gaan bieden aan deze parkeerproblemen.
Zelf ben ik ervan overtuigd dat het ontmoedigen van autogebruik hier absolute prioriteit moet hebben.
Maar ik heb het liever over realistische oplossingen, afgestemd op onze huidige samenleving.

Dus voor mij het belangrijkste punt: hoe gaan we omgaan met de oververzadigde parkeerdruk?
Ik kan gerust enkele oplossingen bedenken, maar ik vind mezelf geen verkeersexpert met recht van spreken.
Misschien iets in de richting van:
- een parkeertoren op het Dampoortplein, en de rest autovrij.
- Een continue-tramverbinding tussen P&R Oostakker en Dampoortstation. De huidige is totaal ontoereikend en geen alternatief.
- ik zie zoveel mogelijkheden voor parkeerplaatsen op plaatsen die nu gebruikt worden voor sluikstorten
- een absolute nultolerantie voor verkeerd parkeren (ook voor buitenlandse platen)

Maar de logische eerste stap is het bevragen en meten van de huidige situatie en noden. Wie is afhankelijk van zijn wagen, voor wie is de transitie haalbaar, en wat doen we met de rest?

Het enige goede mobiliteitsplan, is een plan dat een waardig en haalbaar alternatief biedt aan iedere deelnemer in het verkeer. Zeker op vlak van beroepsverplaatsingen.
Anders blijven we polariseren.
Naast mijn bezorgdheid over de parkeerdruk, maak ik me meest zorgen over de huidige onverdraagzamheid in het verkeer. Ik wil die niet nog verder in de hand werken.

Moesten we in het bedrijfsleven fundamentele, structurele beslissingen laten afhangen van deze die luidst roepen, of de meest extreme mening hebben, we zouden wat meemaken.
De beste beslissingen nemen we op basis van data. Het alternatief is een duidelijke visie op federaal vlak. Maar ik stel voor dat we daar niet op wachten ;-)

Met vriendelijke, rationele groeten,

Thomas