SLUIT HET DOORGAAND / SLUIPVERKEER R4 AF van onze woonstraten nav verleggen stadsring via VERAPAZBRUG

27 november 2019door Bernard C.

Hierdoor wordt GPS/sluipverkeer vanop de R4 niet langer door de woon- en schoolbuurten en het centrum van Sint-Amandsberg gejaagd.

Bv. het doorgaand sluipverkeer vanuit de haven (Vliegtuiglaan) richting Gentbrugge én Dampoort knippen/lussen/mijden door opgevolgde nummerplaatherkenning, een goede fietsverbinding van de Hoge weg naar de Nieuwe Dokken... iets wat zeker past binnen de bestaande beleidsvisie, bv. n.a.v. de komst van de Verapazbrug zie https://wegenenverkeer.be/verapazbrug.

Concrete mogelijkheid hiertoe zou kunnen zijn om aan het begin van de Hogeweg af te sluiten onder het viaduct, zodat er via de Motorstraat terug kan gelust worden voor het havenverkeer dat aan de Honda de Kennedy/Vliegtuiglaan verliet via Singel en Farmantstraat.

Dit was oorspronkelijk ook zo voorzien n.a.v. de komst van sociale woningen in de Hogeweg. Deze staan er intussen grotendeels.

:) ... alleen worden àl deze borden frequent genegeerd :(