Vijfhoek aanpakken en zo de Oost-West-fietsroute veiliger maken

01 december 2019door Ruben D.

De vijfhoek is een gevaarlijk punt op een fietsas die intensief gebruikt wordt. Die moet aangepakt met oog voor de Gentbruggestraat.

De vijfhoek ligt op de Oost-West-fietsroute, die -zeker op schooldagen- erg intensief gebruikt wordt door o.a. fietsende kinderen. Die moeten de gevaarlijke vijfhoek over om via de Cécile Cautermanstraat naar de scholen aan en voorbij de Rozenbroeken te gaan. Noch het kruisspunt, noch de omliggende straten zijn voorzien op deze mix van fietsers en auto's. Dagelijks ontstaan onveilige situaties, en op wekelijkse basis gebeuren er kleine en grotere ongelukken (cfr het aantal paaltjes dat omvergereden wordt - ophet voetpad!). 

De plannen die de Stad al voorlegde op de infoavond (2018, knip die C. Cautermanstraat en Destelbergenstraat in een lus losknipt van de vijfhoek) komen hier zeker aan tegemoet, al moet gezegd dat bij de voorgestelde oplossing vooral de (bewoners van de) Gentbruggestraat zich terechte zorgen maakten over de te verwachten gevolgen. Er moet dus gezocht worden naar een oplossing waarbij de vijfhoek sterk vereenvoudigd (geknipt?) wordt, maar tegelijk ingegrepen wordt in de verkeersveiligheid van de Gentbruggestraat: snelheidsbeperkende maatregelen die haalbaar zijn voor het bussenverkeer van de Lijn, de positionering van de fietsers naast/tussen de auto's, het vrachtverkeer tegengaan, de status van sluipweg ontraden, etc. Ongetwijfeld moet daarbij geëvalueerd worden of de Gentbruggestraat wel de invalsweg moet zijn die ze nu is. En of de Gentbruggebrug het huidige debiet aan wagenverkeer aankan/zou moeten slikken...

Busverkeer verleggen naar de C. Cautermanstraat zal de vijfhoek niet veiliger maken, integendeel, en zeker niet voor fietsers. Bovendien komen die bussen dan nog meer op de fietsas Oost-West te liggen.